AD Data: Autogenbrugernes Datalager | Fælleslager med 3.500.000 reservedele fra dansk autogenbrug

Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Ekspeditionsfejl og modtagelseskontrol

Kunden skal kontrollere, at de leverede varer er i overensstemmelse med de bestilte varer. Reklamationer skal ske inden for 8 dage, idet DAGs generelle reklamationsbestemmelser (se nedenfor) ikke omfatter refusion af ekstraomkostninger i forbindelse med montering og demontering af fejlleverede eller fejlbestilte dele. Eventuelle transportskader skal meddeles transportøren umiddelbart ved modtagelsen, idet sådanne ligger uden for DAG-medlemmets ansvarsområde.

Returnering af leverede varer

Hvis der er sket fejllevering fra sælger, betaler sælger eventuelle omkostninger i forbindelse med returnering. Ellers betaler køber returfragt.

Reklamationsret

Såfremt andet ikke er aftalt, ydes 6 måneders reklamationsret, inklusive betaling af medgået arbejdstid til DAGs timetakst og standardtider. Reklamationsretten gæl- der kun eventuelle fejl og mangler, der fandtes på varen ved leveringen, og omfatter ikke løsdele, der medfølger uden beregning. For motorer er som løsdele at regne: Kobling, vandpumpe, dyser og elektronisk udstyr. Evt. reservedele er til nettopriser.

Monteringsvejledning medfølger ikke.

Specifikt gælder, at eventuelt udbedringsarbejde først påbegyndes, efter at et sådant er accepteret af sælger. Derfor: Kontakt sælger, inden du påbegynder reparation.

Reklamationsprocedure

I tilfælde af reklamation bedes fakturanummer altid opgivet. Køber betaler for transport til og fra det af DAG medlemmet anviste værksted. Accepteres reklamationen, betaler DAG medlemmet for transport begge veje.

Reklamationsretten bortfalder

• Når producenternes monteringsvejledningen ikke er fulgt.

• Hvis der er foretaget andre ændringer end hvad producenten forskriver for pågældende vare.

• Hvis varmesensorens indikator er smeltet. Hvis certifikatet ikke er returneret, i underskrevet stand, til sælger inden 8 dage.

Alle motorer leveret af DAG-medlemmer har påsat en varmesensor, hvis indikator smelter hvis motoren overophedes. Dette kan f.eks. ske ved konkurrence kørsel eller på grund af mangelfuld vedligeholdelse, f.eks. ved kørsel uden olie eller vand.